Царская армия в период мировой войны и Февральской революции. (Материалы к изучению истории империалистической и гражданской войны)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1932

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Казань : Татиздат

Анотація

Солдатські листи, вміщені в 1-й частині збірки, яскраво показують, як змінювався і революціонізувався настрій сіро-шинельної армії в період 1914—1917 років. від несвідомого «ура-патріотизму» до свідомого «геть буржуазну війну». Ці цінні історичні матеріали збереглися у архівному фонді Казанської окружної військово-цензурної комісії. Найбільш небезпечні листи в оригіналах або копіях додавалися до звітів цензорів. Звідси і взято матеріали для цієї збірки. У другій частині збірки публікуються матеріали про хвилювання на запасному кінному полку Казанського військового округу.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Military intelligence and security service, военная история, Первая мировая война, Перша світова війна, The First World War, история России, царская Россия, царская армия, русская армия, Центральный архив Татарской республики, начало войны, солдатские письма, протест против войны, бои в Галиции фото, 121 Харьковская пешая дружина, офицеры на фронте фото, палочная дисциплина в царской армии, мордобитие в царской армии, порка в царской армии фото, снабжение армии, материально-бытовые условия солдатской жизни, бунты и восстания в царской армии, рапорт председателю Главной военно-цензурной комиссии, Прогнаевский полковник, корреспонденция с театра войны, Отчет о деятельности военного цензора П.О. Порубальского за отчетную неделю от 30 июля по 6 августа 1917 года, письма из действующей армии, братание на фронте, солдатские песни, солдатские стихи, письма с фронта татар-солдат, татары-солдаты, татарские письма 1914–1917 гг., Материалы о волнениях 2 января 1917 г. в Запасном конном полку Казанского военного округа, переписка судного отделения, Февральская революция, гражданская война

Бібліографічний опис

Царская армия в период мировой войны и Февральской революции. (Материалы к изучению истории империалистической и гражданской войны) / Центральный архив Татарской республики ; вст. ст. М. Вольфович ; под ред. А. Максимова . – Казань : Татиздат , 1932. – 241 с. : ил.