Венец Христов, з проповедей неделных, аки з цветов рожаных, на украшение православно-кафолической святой восточной церкви, сплетеный, или казания недельные

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1688

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

К.: Тип. Киево-Печерской лавры

Анотація

Антоній Радивиловський (1620-1688) – український церковний діяч, проповідник, письменник, поет. Після закінчення Києво-Могилянської колегії прийняв чернецтво. З 1671 р. – намісник Києво-Печерської лаври, з 1683 р. – ігумен Ніколо-Пустинного Київського монастиря. Автор творів „Огородок Марії Богородиці” (1676) і „Вінець Христовий” (1688). «Вінець Христов» виданий в друкарні Києво-Печерської лаври і складається з 115 казань (слів) на недільні і деякі святкові дні річного церковно-богослужбового кола. На початку книги дається присвята царям Івану та Петрові Олексійовичам, царівні Софії; розміщено передмову до читача, в якій пояснюється назва книги та приводиться характеристика її змісту та глав. Книга була ретельно видана, прикрашена мініатюрами, заставками, кінцівками і гарними ініціалами в тексті.
Antoniy Radivilovskiy (1620-1688) – the Ukrainian church leader, the preacher, writer and poet. After graduating from Kiev-Mohyla Collegium became a monk. Since 1671 he was the vicar of Kiev-Pechersk Lavra, since 1683 – the abbot of the Nicholas-Deserted Kiev monastery. The author of the works «Ogorodok Mary the Virgin» (1676) and «The Christ crown» (1688). «The Christ crown» was published in the printing house of Kiev-Pechersk Lavra and consists of 115 sermons on Sundays and some holydays of a year-long church liturgical circle. The book is dedicated to tsars Ivan and Peter Alekseevichi and princess Sophia; contains the preface to reader which explains the title of the book «The Christ crown» and the characteristic of its content and the table of contents are given. The book was carefully published and decorated with miniatures, endings and beautiful initials in the text.

Опис

Ключові слова

Антоний Радивиловский, Венец Христов, Антоній Радивиловський, Вінець Христовий, The Christ crown, Antoniy Radivilovskiy, Kiev-Pechersk Lavra, Cyrillic publications of the XVII century, кириллические издания XVII в., Киево-Печерская лавра

Бібліографічний опис

Антоний Радивиловский. Венец Христов, з проповедей неделных, аки з цветов рожаных, на украшение православно-кафолической святой восточной церкви, сплетеный, или казания недельные... – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 1688. – [20], 543 л.