Вісник природознавства. – 1928. – № 3–4 (березень–квітень)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1928-03

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківське наукове товариство. Перша друкарня «Комуніст»

Анотація

За рішенням президії ХНТ від 18 березня 1927 року природнича секція товариства розпочала видання «…щомісячного журналу «Вісник Природознавства», розміром на 4 друкованих аркуші…». Єдиний на Україні загально-природничий науково-популярний журнал. Орган Природничої секції Харківського наукового товариства. Редакційна колегія: заслуж. проф. Микола Білоусів, проф. Степан Рудницький і проф. Олександер Яната.

Опис

Журнал широко освітлює та виявляє: головніші досягнення природознавства та окремих його галузей на Україні в СРСР та за кордоном; наслідки вивчення природи та природних продукційних сил України та інших країн; важливіші сучасні проблеми і питання природознавства та вивчення природних продукційних сил; питання охорони природи та природних багатств; питання організації й методики природничого дослідження та навчання природознавства. А також подає: наукову хроніку, реферати, рецензії та бібліографію основної літератури, з усіх галузей природознавства, вивчення природних продукційних сил та охорони природи; інформації про діяльність природничих установ та організацій, про природничі конференції, з'їзди, експедиції тощо; ілюстрації з природи України.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Mass communication, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, Барабашів Микола, професор, Про склад поверхні місяця, астрономія, Турлей Георгій, Геолого-розвідкові роботи трестів на Україні и їхня ув’язка з роботами українських геологічних наукових установ, Схематична карта геологічно-розвідкових робіт трестів на Україні 1922–27 рр., Лавренко Євген, Болота України, Карта розповсюдження боліт на Україні, Шалит Михайло, Колонія Ангальтських поселенців «Аскания-Нова» 3.ІІІ.1828 р. – 1-й Державний степовий заповідник Чаплі – 1928 р., „Асканія Нова", „Чаплі", Рібергер Г., фото, Овчинник М., Вивчення віку та темпу росту риб у зв’язку з завданнями рибного господарства, Зайців Дмитро, Матеріали до вивчення жуків-скрипунів Запоріжжя, Крип’якевич Іван, Саранча на Україні в XI–XVIII століттях, До біології хом’яка, Шарлемань Микола, Хом’як на Херсонщині, Волянський Богдан, Інтересні птахи, Птахи альбіноси, Храневич В., професор, Поверхневий колір у йоду, Іллічевський С., З приводу гіпотези Н. Сушкіна про походження людини, Цікаве явище степової природи, Устінов О., Барсов К., Ботанічна експедиція на Центральний Кавказ, Інтернаціональний географічний конгрес у Лондоні- Кембріджу, Курціус Теодор, смерть, Шершевицький Борис, Буцура В., Процакевич М., Носів Ан., Kharkiv magazine, Харків, Ukraine, History of Ukraine, Україна, природознавство, Природнича секція Харківського наукового товариства, Харківське наукове товариство, природничі науково-дослідчі установи, популяризація природничого знання

Бібліографічний опис

Вісник природознавства / Природнича секція Харківського наукового товариства. – Харків : Харківське наукове товариство, 1928. – № 3–4 (березень–квітень). – С. 129–224.