Записки Української Чорноморської наукової рибогосподарчої станції. Вип. 23-24

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1933

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Видавництво Наркомпостачання УСРР

Анотація

Статті, що друкуються в цих записках, написані наприкінці 1930 та на початку 1931 років. Отже, за несприятливих умов друкування минуло більш двох років, поки вони вийшли з друку. Це, розуміється, спричинилося до того, що наведений в них матеріял до деякої міри втратив свою свіжість, але злободенність його має силу і в теперішній час. Не вважаючи на те, що питання про розвиток промислу другорядної сировини, як скат, кревет та ін. та таких важливіших об'єктів лову, як скумбрія, дебетується вже не мало років, зрушень у цьому напрямі майже немає. Особливо це стосується ската, кревет та мидій, здобуток яких стоїть на такому рівні, як і три роки тому. Друкуючи в цих записках попередні матеріяли про скумбрію, ската та кревет, доводим до відома читачів, що зараз Укррибстанцією здобуто та опрацьовано багато нового матеріялу з цих питань, навіть підготовано до друку роботу про біологію скумбрії з докладним висвітленіїям віку та росту скумбрії, її живлення та міграції.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of technology and industry, Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING, Українська Чорноморська наукова рибогосподарська станція, Машкін І.П. директор Української Чорноморської наукової рибогосподарчої станції, морське рибальство, українські води Чорного моря, скумбрійний промисел, Сироватський І.Я., Замітки про промисел та біологію чорноморської скумбрії, скумбрія чорноморська, Дьомін Д.З., Сандольний бій осятруватих у північно-західній частині Чорного моря, Чорне море, Шептицький Г.А., Боярський А.А., До вивчення плахурового (скатного) промислу, Панченко А.І., Креветовий промисел у північно-західній частині Чорного моря, Єгерман Ф.Ф., До питання про ловлю кефалі неводом, Кротов А.В., Кувшінніков В.Д., Риборозплід на Дніпрі 1931 р., риборозплідний пункт, риборозплод штучний, скат, кревет, Україна

Бібліографічний опис

Записки Української Чорноморської наукової рибогосподарчої станції. Вип. 23-24 / Українська філія Озівсько-Чорноморського інституту морського рибного господарства . – Харків : Видавництво Наркомпостачання УСРР , 1933 . – 68 с.