Подлинный Универсал его царского пресветлого величества войска Запорожского гетмана Иоанна Мазепы: [Универсал датирован 1 апр. 1704 г. и скреплен подлинной подписью И. Мазепы и гетманской печатью]

Анотація

Справжній Універсал Івана Мазепи адресований владі міста Гадяча та містечка Опішні про «подарування пану Семену Леонтійовичу гетьманського заступництва, оборони, ласки та респекту». Виданий у Батурині 1 квітня 1704 р. На Універсалі зберігся власноручний підпис Івана Мазепи з його сургучною печаткою. Універсал написаний російською мовою з великою кількістю українізмів.
Original Universal of Ivan Mazepa is addressed to the city authorities and Gadyach, Oposhnya towns about «welcoming of Hetman patronage, defense affection and respect Pan Semen Leontievich». Issued in Baturin April 1, 1704 there is the handwritten signature of Ivan Mazepa, with its wax seal. The Universal was written in Russian but has a lot of Ukrainian words.

Опис

Ключові слова

гетман Иван Мазепа, универсал, подпись Ивана Мазепы, Гадяч, Опошня, гетманское покровительство, Леонтиевич Семен, Hetman Ivan Mazepa, Leontievich Semyon, Hetman patronage, Baturin, Gadyach, Manuscript, Ivan Mazepa autograph, Oposhnya, універсал, підпис Івана Мазепи, Гадяч, Опішня, гетьманське заступництво, Леонтиєвич Семен, гетьман Іван Мазепа

Бібліографічний опис

Мазепа, Иван Степанович. Подлинный Универсал его царского пресветлого величества войска Запорожского гетмана Иоанна Мазепы: [Универсал датирован 1 апр. 1704 г. и скреплен подлинной подписью И. Мазепы и гетманской печатью] . - [Батурин, 1704]. - 1 лист (4 с.)