Описание Донецкого бассейна. Т.II. Разработка месторождений. Выпуск II

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1915

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Екатеринослав: Издание Совета съезда горнопромышленников Юга России

Анотація

Пласты каменного угля в Донецком бассейне отличаются большим разнообразием своего залегания, качеством и свойством боковых пород; эти естественные условия обусловили применение разнообразных способов разработки, описание и разбор которых приводится ниже.
Пласти кам'яного вугілля в Донецькому басейні вирізняються великою різноманітністю свого залягання, якістю і властивістю бічних порід; ці природні умови зумовили застосування різноманітних способів розроблення, опис і розбір яких наводиться нижче.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of technology and industry, Терпигорев, Александр Митрофанович, профессор Екатеринославского горного института, системы разработок каменного угля, отбойка угля, крепление выработок, ремонт выработок, угольная промышленность, Съезд горнопромышленников юга России, история промышленности, горная промышленность юга России, горнозаводская промышленность юга России, Донецкий каменноугольный бассейн, Донбасс, каменноугольная промышленность, Терпігорєв, Олександр Митрофанович, професор Катеринославського гірничого інституту, системи розробок кам'яного вугілля, відбій вугілля, кріплення виробок, ремонт виробок, вугільна промисловість, З'їзд гірничопромисловців півдня Росії, історія промисловості, гірнича промисловість півдня Росії, гірничозаводська промисловість півдня Росії, Донецький кам'яновугільний басейн, Донбас, кам'яновугільна промисловість

Бібліографічний опис

Терпигорев, Александр Митрофанович. Описание Донецкого бассейна. Т.2. Разработка месторождений. Выпуск 2 : (по материалам, собранным Советом съезда горнопромышленников Юга России) / А. М. Терпигорев . – Екатеринослав: Издание Совета съезда горнопромышленников Юга России, 1915 . – 529, (3) с. : ил.