Записки Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. Год четвертый: 1881

Анотація

Опис

Примітка: Сторінка 87 помилково пронумерована 77
Мета цих записок – знайомити вчене та промислове товариство з діяльністю Інституту та його установ, працями викладачів та учнів, звіти про поїздки та екскурсії, тощо

Ключові слова

Звіт про стан діяльності у 1882 та 1883 роках, Праці викладачів, Метеорологічні таблиці за 1882-1883 роки

Бібліографічний опис

Записки Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. Год четвертый: 1879 / Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства. – Варшава : В Типографии Варшавского учебного округа, 1881. – Пагинация раздельная