Начало книгопечатания в Москве и на Украине

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1947

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Москва: Типография Библиотеки им. В.И. Ленина

Анотація

Державна ордена Леніна бібліотека СРСР імені В.І. Леніна. Відділ рідкісних книг і естампів. Зібрання праць із книгознавства. За редакцією Н.О. Кучменко. Випуск 1. Обкладинку, титульний аркуш і заголовки малював і гравірував на дереві Б. В. Грозевський.

Опис

Це дослідження є першим у серії, призначеній служити розробці питань наукового книгознавства - дисципліни порівняно молодої і далеко ще не усталеної. Відділ рідкісних книг ставить собі за мету насамперед довести до відома і зібрати відповідні матеріали, що є необхідною передумовою для побудови на їх основі системи наукового книгознавства. Видавані роботи матимуть різноманітний характер: 1) оригінальні науково-дослідні праці; 2) вичерпні зведення з окремих галузей книгознавства; 3) публікації першоджерел і матеріалів з коментарями; 4) переклади іноземних творів з таких питань, але з яких література російською мовою або зовсім відсутня, або недостатня. Видавана в першому випуску праця представляє результат багаторічних занять автора над першоджерелами друкарства в Росії та на Україні. Хоча з цього питання написано чимало, проте праця т. Зернової в багатьох частинах відкриває або зовсім невідомі, або такі, що ігнорувалися колишніми дослідниками, факти, і дає їм частково абсолютно оригінальне висвітлення, частково перетворює на достовірність такі погляди, яким раніше можна було надавати лише значення гіпотез. Випуск 2 містить дослідження А. Ф. Коростіна "Початок літографії в Росії", також ґрунтоване на фактах, уперше відкритих або недостатньо вивчених. Таким чином, два перші випуски нашої серії показують у новому світлі виникнення в Росії двох основних способів розмноження книг - друкарні та літографії. Обидва випуски були надруковані в 1941 р. перед самим початком Великої Вітчизняної війни і лежали готові в друкарні "Друкарський двір" у Ленінграді; вони цілком згоріли під час пожежі друкарні. З технічних причин передрук 1 випуску затримався до 1947 р., а випуск 2 був передрукований у 1943 році.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Book and library history, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, первая типография в Москве, типография Ивана Федорова в Москве, типография Ивана Федорова во Львове, типография Ивана Федорова в Остроге, применение типографского материала Ивана Федорова после его смерти, начало книгопечатания, книгопечатание, шрифты шести анонимных изданий, украшение из Евангелия 4-го шрифта, заставка и инициалы из Евангелия 4-го шрифта, заставки из Часовника 1565 г., заставка из Апостола 1564 г., концовка из Апостола 1564 г., инициалы из книги Versehung von Leib. Seele, Ehre und Gut. Nürnberg 1489, герб Г. А. Ходкевича из заблудовской Псалтири с Часословцем 1570 г., заставка из Апостола 1564 г., заставка из Острожской Библии, страница из „Грамматики еллино-славянского языка". Львов, 1591, заставки из Московского Апостола 1564 г., заставки из Львовского Апостола 1574 г., составная концовка из Львовского Октоиха 1630 г., заставка из Часовника 1565 г., заставки из Московского Часовника 1565 г., водяные знаки из Евангелия 1-го шрифта, водяные знаки из Псалтири 1-го шрифта, водяные знаки из Триоди постной 2-го шрифта, водяные знаки из Евангелия 3-го шрифта, виды инициала И из Острожской Библии, водяные знаки в анонимных изданиях, варианты Острожской Библии, синоптическая таблица, показывающая употребление подлинных досок московского орнамента Ивана Федорова в позднейших изданиях, синоптическая таблица, показывающая употребление досок заблудовского орнамента Ивана Федорова в позднейших изданиях, синоптическая таблица, показывающая употребление досок львовского орнамента Ивана Федорова в позднейших изданиях, синоптическая таблица, показывающая употребление досок острожского орнамента Ивана Федорове в позднейших изданиях, книговедение, научное книговедение, Коростин Алексей Фёдорович, начало литографии в России, перша друкарня у Москві, друкарня Івана Федорова у Москві, друкарня Івана Федорова у Львові, друкарня Івана Федорова в Острозі, застосування друкарського матеріалу Івана Федорова після його смерті, початок друкарства, друкарство, шрифти шести анонімних видань, прикраса з Євангелія 4-го шрифту, заставка та ініціали з Євангелія 4-го шрифту, заставки з Часовника 1565 р., заставка з Апостола 1564 р., кінцівка з Апостола 1564 р., ініціали з книги Versehung von Leib. Seele, Ehre und Gut. Nürnberg 1489, заставка з Апостола 1564 р., герб Г. А. Ходкевича із заблудовського Псалтиря з Часословцем 1570 р., заставка з Острозької Біблії, сторінка з "Граматики елліно-слов'янської мови". Львів, 1591, заставки з Московського Апостола 1564 р., заставки зі Львівського Апостола 1574 р., складена кінцівка зі Львівського Октоїха 1630 р., заставка з Часовника 1565 р., заставки з Московського Часовника 1565 р., водяні знаки з Євангелія 1-го шрифту, водяні знаки з Псалтиря 1-го шрифту, водяні знаки з Тріоді пісної 2-го шрифту, водяні знаки з Євангелія 3-го шрифту, види ініціала І з Острозької Біблії, водяні знаки в анонімних виданнях, варіанти Острозької Біблії, синоптична таблиця, що показує вживання справжніх дощок московського орнаменту Івана Федорова в пізніших виданнях, синоптична таблиця, що показує вживання дощок заблудовського орнаменту Івана Федорова в пізніших виданнях, синоптична таблиця, що показує вживання дощок львівського орнаменту Івана Федорова в пізніших виданнях, синоптична таблиця, що показує вживання дощок острозького орнаменту Івана Федорова в пізніших виданнях, книгознавство, наукове книгознавство, Коростін, Олексій Федорович, початок літографії в Росії

Бібліографічний опис

Зернова, Антонина Сергеевна. Начало книгопечатания в Москве и на Украине / А.С. Зёрнова ; Худ. Б.В. Грозевский ; Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина. Отдел редких книг и эстампов . – Москва: Типография Библиотеки им. В.И. Ленина, 1947. – 106 с. ; 1 вл. л. табл. : ил.