Начало литографии в России. 1816–1818 : К 125-летию русской литографии

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1943

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Москва: Издательство Государственной Библиотеки им. В.И. Ленина (ГБЛ)

Анотація

Державна бібліотека СРСР імені В.І. Леніна. Відділ стародруків рідкісних книг. Зібрання праць із книгознавства. За редакцією Н.О. Кучменко. Випуск I. До 125-річчя російської літографії. Обкладинку і віньєтки малював і гравірував на дереві Б. В. Грозевський.

Опис

Ця робота є спробою детально дослідити "початок літографії в Росії" в межах першого триріччя (1816-1818), з неминучим виходом за межі цього триріччя в деяких випадках, коли доводилося говорити про тих російських "каменедрукарів" і піонерів російської художньої літографії, які почали працювати в досліджуване триріччя і продовжували роботу в наступні роки. Це дослідження із серії, призначеної служити розробці питань наукового книгознавства - дисципліни порівняно молодої і далеко ще не усталеної. Відділ рідкісних книг ставить собі за мету насамперед довести до відома і зібрати відповідні матеріали, що є необхідною передумовою для побудови на їх основі системи наукового книгознавства. Два перші випуски нашої серії (Зернова А. С. "Початок друкарства в Москві і на Україні" і Коростін А. Ф. "Початок літографії в Росії") показують у новому світлі виникнення в Росії двох основних способів розмноження книжок - друкарні та літографії. Обидва випуски були надруковані в 1941 р. перед самим початком Великої Вітчизняної війни і лежали готові в друкарні "Друкарський двір" у Ленінграді; вони цілком згоріли під час пожежі друкарні. З технічних причин передрук I випуску затримався до 1947 р., а випуск II був передрукований у 1943 році.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Book and library history, початок друкарства, друкарство, книгознавство, початок друкарства в Москві та на Україні, наукове книгознавство, літографія, початок літографії на Заході, "Передісторія" російської літографії (1803-1816), альбом "Гравюри на камені, виконані в Санкт-Петербурзі, в 1816 році", літографія Військово-топографічного депо, літографія Добровольського (1816), літографія Шиллінга та її видання (1816), альбом "Літографічні досліди" та його учасники, роботи Гампельна (1816-1817), літографія М.М. Сипягіна (1817), літографія Ів. Беггрова (1817), Погонкін Володимир Іванович (1818), Зернова, Антоніна Сергіївна, альбом "Літографічні досліди, виконані під керівництвом П. Л. Шіллінга в 1816, 1817, 1818 і 1819 роках"

Бібліографічний опис

Коростин, Алексей Федорович. Начало литографии в России. 1816–1818 : К 125-летию русской литографии / А.Ф. Коростин; Худ. Б.В. Грозевський . – Москва: Издательство Государственной Библиотеки им. В.И. Ленина (ГБЛ), 1943 . – 151 с. , ил., 12 л. ил., ил. - (Собрание работ по книговедению. Вып.1)