Харківська школа романтиків. Т. 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1930

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Державне видавництво України
Харків : Перша друкарня Державного видавництва України імені Г.І. Петровського

Анотація

Немае сумніву в тому, що публікування творів цілого покоління поетів, в наші часи уже призабутих, має безперечне значіння і для істориків літератури і для широкого читача, поскільки ці твори зберігають силу хоч в деякій мірі впливати на нього. Готуючи до друку твори харківських романтиків 30-х — 40-х років — Шпигоцького, Боровиковського, Костомарова, Метлинського і інших, ми й гадаємо заповнити певну прогалину в історіях літератури і в ерудиції літературній читача. Треба сказати, що твори цих забутих уже письменників, крім Костомарова і Метлинського (вид. „Руської письменности", що до речі його важко вже здобути), не то що видавалися, але не робилося спроб навіть зібрати і розшукати розпорошений по старих часописах російських їхній літературний матеріял. В нашому виданні твори їх за хронологічним порядком мають скласти чотири томи. До першого увійдуть твори І. Срезневського, Л. Боровиковського і О. Шпигоцького, до другого — Метлинського, до третього — Костомарова, до четвертого — Корсуна, Петренка і С. Писаревського. Крім того, хоч і окремим виданням, але ж у цьому плані „Харківських романтиків" вийдуть три томи поезій Я. Щоголева. Таким чином, літературна школа 30-х — 40-х років представлена буде досить повно, але звичайно не вичерпливо. …Ставлячи своїм завданням подати з одного боку характерні зразки романтичного стилю на початку XIX-го століття і з другого — маючи на увазі читабельність публікованого матеріялу, подаємо в цих збірках насамперед поетичні твори українською мовою, по спроможності повно, і вибір віршів російських. Хоч далеко не все надбання наших поетів, не позначене романтичними рисами, являється справді малоцінним і нечитабельним матеріялом, зосібна це сказати треба про байки Боровиковського, які передруковувалися аж два рази, але ж доводиться рахуватися з наперед означеною метою даного видання. Воно повинно представити типові зразки романтичної поезії. Щодо самих матеріялів, то вміщуємо тут не тільки твори вже опубліковані, але й не видруковані до цього часу, що їх пощастило розшукати в рукописних відділах Російської Академії Наук, Пушкінського будинку, Публічної бібліотеки. За можливість користуватися цими матеріялами при цій нагоді редактор складає свою щиру подяку співробітникам цих установ. А. Шамрай.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature, бібліотека Світличного І.О., Харківська школа романтиків (передні уваги), до початку романтизму (1828–1836), літературний гурток І. Срезневського, «Запорожская старина», як історико-літературний факт, Адам Мицкевич і Опанас Григорович Шпигоцький, Левко Боровиковський, як поет-романтик, Срезневський Ізмаїл Іванович, портрет Срезневского 1853 року, Корній Овара, романтизм, Срезневський Всеволод Ізмаїлович, «Український альманах» 1831 року, твори І. Срезневського, твори Опанаса Григоровича Шпигоцького, Шпигоцький Опанас Григорович, твори Левка Боровиковського, Боровиковський Левко, Мицкевич Адам, Крымские сонеты Адама Мицкевича, листування І. Срезневського, листи І. Срезневського до матері, О.І. Срезневської, лист Срезневського до проф. І.М. Снєгірьова, уривки з листів Опанаса Григоровича Шпигоцького до Срезневського, листи Боровиковського до Срезневського, лист Боровиковського до Михайла Олександровича Максимовича, листи Боровиковського і його сина О. Боровиковського до Олександра Кониського, інститут ім. Т.Г. Шевченка, історія літератури, українська література, Крим, література

Бібліографічний опис

Харківська школа романтиків. Т. 1 / Всеукраїнський літературознавчий інститут ім. Т.Г. Шевченка ; Упоряд., вступ. ст., передмова та приміт. А. П. Шамрай . – Харків : Державне видавництво України, 1930 . – 280 с. : 1 л. портр. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – (Відсутні С. 9–10).