Куп'янська округа

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1926

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Друкарня видавництва "Пролетарій"

Анотація

Видання складається з двох частин: 1) поокругових збірок, що в них статистичний матеріял по кожній окремій окрузі поглиблено до найменших можливих територіяльних одиниць, якими є адміністративні райони, і 2) загальної збірки по Україні, де особливу увагу звернуто на можливість порівняння округ поміж собою. Все видання складене самим ЦСУ. Тут треба зазначити, що здавалося б цілком природним складання поокругових збірок доручити округовим статбюрам: вони мали б можливість, використовуючи відповідні свої матеріяли, підкреслити ті характерні риси, що властиві тій або иншій окрузі, і тим надали б збіркам певної виразности й більшої конкретности. Але, з другого боку, се разом із тим не тільки значно утруднило, але иноді й зовсім унеможливило б складання загальної збірки по Україні, до того ж не всі округові статбюра, що склалися лише кілька місяців тому, мають у такому впорядкуванні матеріялів певний досвід. Усе це разом спонукало ЦСУ провадити всю роботу в центрі, звертаючись до статбюр лише за тими матеріялами, що по своїй суті лише й могли бути в статбюрах. Складені таким способом округові збірки, на думку ЦСУ, повинні стати для округових статбюр тим вихідним моментом, з якого вони надалі мають провадити видання на місцеві кошти таких самих щорічних збірок. Коли статбюра розпочнуть видавати такі збірки в формі статистичних довідників за-для користування місцевих робітників, виправляючи конче ті хиби, що тут неминуче трапилися, то ЦСУ вважатиме одно з своїх завдань у сій справі за досягнуте. Керівничий ЦСУ України М. Вольф.

Опис

Всі відомості, що їх вміщено в таблицях, являють собою наслідок використання урядницьких матеріалів, обрахунків Куп'янського ОСБ та ЦСУ УКраїни й матеріалів міського перепису 1923 року. Одже, оскільки вони не цілком грунтуються на переписах, відомості не можуть претендувати на повну точність.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Statistics, Вольф М., керуючий ЦСУ України, Куп'янська округа статистика, Куп’янськ, територія та населення, народна освіта, охорона народного здоров’я, комунальне господарство в міських поселеннях, сільське господарство, промисловість, транспорт, зв’язок, праця, соціальне страхування, торгівля, роздрібні ціни у 1924-1925 рр., кооперація, фінанси, 1924 рік, 1925 рік, Купянский округ, історія України, Ukraine, History of Ukraine, Україна, 1923 рік

Бібліографічний опис

Куп'янська округа / Центральне статистичне управління УСРР ; Передм. М. Вольф. – Харків : Друкарня видавництва "Пролетарій", 1926 . – VIII, 44 с. – (Без обкладинки). - (Матеріали до опису округ УСРР)