Журнал Министерства народного просвещения. – Ч.221, №5-6: май-июнь

Ескіз

Дата

1882

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

До 1825-1829 р. див: Записки Департаменту народної освіти. З 1906 див: Журнал Міністерства народної освіти. Нова серія
Щомісячне періодичне вид., яке виходило 1834–1917 у Санкт-Петербурзі. Висвітлювався стан справ у педагогіці та розвиток педагогічної думки й освіти. Структурно поділявся на офіційну та неофіційну частину. Тематика публікацій часопису значно розширилася з середини 60-х рр. XIX ст., коли на його сторінках почали регулярно з'являтися статті з археології, російській, українській та всесвітньої історії, джерелознавства і спеціальних історичних дисциплін, мовознавства, історії літератури, історії й теорії мистецтв, проблем правознавства і соціології, студії з географії, природознавства й математики, етнографії й антропологічні матеріали. Від 1837 р. в журналі регулярно вміщувалися бібліографічні покажчики та каталоги нової книжкової продукції

Опис

Примітка: Сторінка 34 помилково пронумерована 4; Сорінка 15 - пропущена; Сторінка 32 - не надруковано; Сторінка 78 помилково пронумерована 87; Сторінка 229 помилково пронумерована 292; Сторінка 125 помилково пронумерована 152;

Ключові слова

урядові розпорядження Міністерства народної освіти Росії за 1882 р., перелік книг схвалених для реальних училищ, історико-географічні вісті Герберштейна, екзамени (випробування зрілості) в Російській імперії в XIX столітті, екзаменаційні відомості гімназій у 1880 р., накази Міністерства народної освіти

Бібліографічний опис

Журнал Министерства народного просвещения / Россия. Министерство народного просвещения. - Ч.221, №5-6: май-июль. – Санкт-Петербур: Типография В.С. Балашова, 1882. - Пагинация раздельная