Описание Донецкого бассейна. Т.2. Разработка месторождений. Вып.1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1914

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Екатеринослав: Совет Съезда горнопромышленников Юга России

Анотація

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of technology and industry, Терпигорев, Александр Митрофанович, профессор Екатеринославского горного института, угольная промышленность, угольные месторождения, Съезд горнопромышленников юга России, история промышленности, горная промышленность юга России, горнозаводская промышленность юга России, Донецкий каменноугольный бассейн, Донбасс, каменноугольная промышленность, разведочные работы, поиски пластов и разведки канавами и шурфами, разведки буровыми скважинами, разведочные работы в руднике, общий план разработки месторождений, размеры и форма рудничных полей, последовательность заложения отдельных рудников (шахт), образование этажей, расположение и число шахт в поле рудника, ведение подготовительных работ, общий ход и последовательность проведения подготовительных выработок, Терпігорєв, Олександр Митрофанович, професор Катеринославського гірничого інституту, вугільна промисловість, вугільні родовища, З'їзд гірничопромисловців Півдня Росії, історія промисловості, гірнича промисловість Півдня Росії, гірничозаводська промисловість Півдня Росії, Донецький кам'яновугільний басейн, Донбас, кам'яновугільна промисловість, розвідувальні роботи, пошуки пластів і розвідки канавами та шурфами, розвідки буровими свердловинами, розвідувальні роботи в копальні, загальний план розробки родовищ, розміри та форма рудничних полів, послідовність закладення окремих рудників (шахт), утворення поверхів, розташування і кількість шахт у полі рудника, ведення підготовчих робіт, загальний хід і послідовність проведення підготовчих виробок

Бібліографічний опис

Терпигорев, Александр Митрофанович. Описание Донецкого бассейна. Т.2. Разработка месторождений. Вып.1: (по материалам, собранным Советом съезда горнопромышленников Юга России) / А. М. Терпигорев . – Екатеринослав: Совет Съезда горнопромышленников Юга России, 1914 . – [2], 449, [4] с.: ил.