Что должен знать машинист компрессора?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1933

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьков : Издательство «Вугілля і руда». Типо-литография ОНТИУ.

Анотація

На шахті компресор є однією з найвідповідальніших установок. Від справної роботи його залежить механізований видобуток, особливо на шахтах з крутим падінням, де поки що основним знаряддям механізації є пневматичний відбійний молоток. Компресорна установка вимагає ретельного та вмілого догляду. Правильне поводження з компресором можливе лише при знайомстві з його конструкцією та правилами догляду за ним. У цій пам'ятці дано найнеобхідніші відомості про шахтні компресорні установки, причому основну увагу приділено поршневим і ротаційним компресорам, з якими на рудниках, в основному, і доводиться мати справу. Про турбокомпресори, кількість яких у вугільній промисловості поки що незначна, дані лише загальні відомості.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of technology and industry, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, шахта, компресор, турбокомпресор, вугільна промисловість, що таке компресор та які типи компресорів застосовуються на наших шахтах, література про компресори

Бібліографічний опис

Файбисович, Исаак Львович. Что должен знать машинист компрессора? / И.Л. Файбисович. – Харьков: Издательство «Вугілля і руда», 1933. – 40 с. : ил.