До 75-річчя завершення Другої світової війни

Постійне посилання зібрання

До цієї колекції увійшли переважно документи, які було видано у Харкові з 1941 по 1945 рр.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 254
 • Документ
  Родные огни : стихи
  (Сталино : Сталинское областное книжно-газетное издательство, 1947) Фарбер, Александр Михайлович; Фарбер, Олександр Михайлович
 • Документ
  Перемога : збірник творів харківських поетів
  (Харків: Харківське книжково-газетне видавництво, 1948)
  «…В чужім краю, в передгрозовій тиші, згадавши Харків, стали ми нараз і ближчі один одному й рідніші – це Батьківщина так ріднила нас. Ми згадували корпуси Держпрому, і нашу площу – світлу, золоту, і, школяреві кожному знайому, Тараса постать бронзову в саду…» (Михайло Аронс).
 • Документ
  Маскарад
  (Держлітвидав, 1941) Романівська, Марія Михайлівна
  Брошура антифашистських фейлетонів була видана в Харкові у серпні 1941 року, надрукована у харківській друкарні ім.Фрунзе саме перед німецькою окупацією.
 • Документ
  Писатели в Отечественной войне 1941–1945 гг. Письма читателей
  (Москва : Гослитмузей. Типография Госэнергоиздата, 1946) Шамес, П.
  Письма воинов Красной Армии к известным советским писателям — это скромный и непритязательный рассказ о внутреннем, духовном облике самой Красной Армии. Мы видим из писем, как жадно, с каким увлечением читали во время Отечественной войны наши бойцы, сержанты и офицеры книги и газеты, попадавшие на фронт. Они читали книги в перерывах между боями, читали в траншеях и землянках, читали в госпиталях и на марше. Очень часто они читали совместно, коллективно, и после прочтения возникали оживленные беседы. Часть писем, приводимых в сборнике, была послана писателям именно после коллективного чтения, и свою благодарность читатели выражают коллективно, подразделениями, взводами, батареями. Читали бойцы на фронте, читали партизаны в тылу противника, и роман Алексея Николаевича Толстого «Петр I» был самым ценным трофеем, отбитым в бою с диверсантами гестапо. Памятные статьи А. Н. Толстого, Тихонова, Гроссмана, Эренбурга читались и перечитывались, вырезывались из газет, передавались из рук в руки, обходили передовые линии фронта. (Д. Заславский) «Звонкими живыми летописями» назвал Гоголь народные песни. Своеобразными живыми летописями можно было бы назвать тысячи читательских писем к писателям, так просто и искренно раскрывающих богатую многогранную душу советского человека, еще более возмужавшего в годы войны, нашедшего в себе достаточно мужества и силы, чтобы преодолеть сильнейшего врага и «дни бед народных» превратить в дни торжеств, в дни чести и славы… «Здесь русские, украинцы, еврей, узбек. Национальностей у нас много..; Мы очень дружно живем», — пишет узбек Мирза-Мурад Алимов из-под Ленинграда, понимая, что от судьбы Ленинграда зависит и судьба его родного Ташкента. (П. Шамес)
 • Документ
  Партизани України в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників : довідник
  (Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947) Кузовков, І.; Дуб, І.
  Ідея організації виставки, яка відображала б героїчну боротьбу партизанів України, народилася ще в той період, коли біля стін Сталінграда загоралася зоря нашої Перемоги… 19 травня 1944 p., коли ще тривали бої за Україну, ЦК КП(б)У ухвалив постанову про організацію республіканської виставки «Партизани України в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників». У постанові були визначені цілі й завдання виставки і затверджений її попередній тематичний план. Під виставку був відведений один з кращих будинків Києва — будинок № 19 по вул. Кірова. Близько 100 художників і скульпторів Києва, Москви, Ленінграда, Харкова, Львова і інших міст Радянського Союзу взяли участь в оформленні виставки. Колектив наукових співробітників зібрав близько 15.000 експонатів, обробив їх і склав експозицію. За короткий час уся підготовна робота була закінчена. 30 квітня 1946 р. виставка була відкрита для масового відвідування. Розташовані в 19 залах в хронологічній послідовності документи, живопис, скульптура, фото, особисті речі героїв-партизанів яскраво показують героїчну епопею боротьби українського народу проти німецько-фашистських загарбників. З 19 залів виставки 11 присвячені хронологічному показу історії партизанського руху на Україні в роки Великої Вітчизняної війни. Дальші зали знайомлять відвідувача з окремими видами бойової діяльності партизанів, з їхнім побутом, а також з підсумками партизанської боротьби на Україні.
 • Документ
  Літературний журнал. – 1941. – № 6 (вересень)
  (Київ ; Харков : Видавництво «Радянський письменник». Книжкова фабрика ім. Г.І. Петровського, Харків, вул. К. Маркса, № 1., 1941-09) б/а
  Літературний журнал. Орган Спілки радянських письменників України. Відповідальний редактор Ол. Десняк. Рік видання шостий. Адрес редакції: Харків, Чернишевська вулиця, 59.
 • Документ
  Літературний журнал. – 1941. – № 5 (серпень)
  (Київ ; Харков : Видавництво «Радянський письменник». Книжкова фабрика ім. Г.І. Петровського, Харків, вул. К. Маркса, № 1., 1941-08) б/а
  Літературний журнал. Орган Спілки радянських письменників України. Відповідальний редактор Ол. Десняк. Рік видання шостий. Адрес редакції: Харків, Чернишевська вулиця, 59.
 • Документ
  Битва за Днепр
  (Москва: ОГИЗ Государственное издательство политической литературы., 1944) Исаев, Федор Михайлович; Ісаєв, Федір Михайлович
  Красной Армии пришлось форсировать Днепр на огромном фронте, протяжением в 700 километров, и именно там, где он наиболее широк и многоводен, т. е. на среднем и нижнем его течении. Огромную трудность представляло то, что возвышенный западный берег, находившийся в руках противника и заранее подготовленный им к обороне, господствует над восточным берегом. Перед Красной Армией на противоположном берегу могучей реки стоял сильный, оснащённый всеми средствами современной военной техники противник, оборонявшийся с предельным упорством и ожесточением. Тем не менее советские войска чрезвычайно быстро форсировали Днепр, захватили плацдармы на его западном берегу, расширили их, несмотря на отчаянное сопротивление противника, и развили затем свои наступательные операции на сотни километров в глубину. В битве за Днепр можно различить четыре этапа: первый этап — операция на подступах к Днепру и выход к реке (сентябрь); второй этап — форсирование Днепра, захват плацдармов на правом берегу, прорыв рубежа реки Молочной и изоляция Крыма (октябрь); третий этап — расширение захваченных плацдармов, Киевская и Гомельская операции, отражение контрнаступления противника на Киевском направлении (ноябрь и большая часть декабря); на этом этапе битва за Днепр перерастает в битву за Правобережную Украину; четвёртый этап — переход Красной Армии в дальнейшее наступление.
 • Документ
  Боевые дни
  (Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1941) Исбах, Александр Абрамович; Ісбах, Олександр Абрамович; Шмелев, Н.
 • Документ
  Фельдфебели в вольтерах (фашизм и философия)
  (Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1943) Быховский, Бернард Эммануилович; Биховський, Бернард Еммануїлович
  Перед фашистскими «историками философии», наряду с варварским «изничтожением» всех великих мыслителей прошлого и тупоумной фальсификацией истории философии, встает задача: найти «идейных» предшественников гитлеризма духовных предков Геббельса и Розенберга. «Социальный заказ» очень нелегкий, ибо отнюдь не в истории идей, а в истории преступлений, не среди мыслителей прошлого, а среди бандитов и злоумышленников, не в анналах истории мысли, а в уголовных архивах следует искать предков и прообразов фашистских громил.
 • Документ
  Украине вольной жить!
  (Москва : ОГИЗ Государственное издательство художественной литературы, 1944) Стельмах, Михайло Афанасьевич; Стельмах, Михайло Опанасович; Кончаловская, Наталья Петровна; Кончаловська, Наталія Петрівна
  «Украине вольной жить!» — так называется книжка стихов Михайлы Стельмаха, — поэта, чей лирический герой ведёт родословную свою от трудовых поколений, исконно и издревле владевших счастливой украинской землёй. Пахари и сельские ремесленники — колесники (стельмах—это и значит в переводе — колесник), шорники, плотники — мастера на все руки, безымённые, но гордые творцы, хозяева жизни, — вот родня поэта, которую он помнит и славит. Это жизнелюбивые и добрые люди, радующиеся своему умению, плодам своего труда («Шорник», «Плотник», «На пасеке»). «Украине ВОЛЬНОЙ жить!» — первая книга Стельмаха, переведённая на русский язык, но она даёт ясное представление о творческой сущности молодого автора, с которым наш читатель знакомится впервые. Сборник стихов Михайлы Стельмаха, в переводах Н. Кончаловской, детально передающей поэтические замыслы автора и сохраняющей в большинстве случаев его характерные лирические интонации, составляется Государственным издательством художественной литературы в знаменательнейшие дни торжества Советской Украины, освобождённой от фашистских захватчиков. Так же, как лучшие произведения других украинских поэтов, книга «Украине вольной жить!» говорит о глубиннейших думах и чувствах вольнолюбивого, благородного украинского народа, который возвратился к свободной творческой жизни в семье советских народов. А. Адалис
 • Документ
  Твой брат Володя Куриленко (Венок герою)
  (Смоленск : ОГИЗ СМОЛГИЗ, 1944) Леонов, Леонид Максимович; Леонов, Леонід Максимович
  Пам'ять народу – величезна книга, де записано все. Народ наш добре пам'ятає заподіяне йому горе.
 • Документ
  Воля непреложна
  (Київ ; Харків : Державне літературне видавництво . Друкарня ім. Фрунзе , Харків ., 1941) Тичина, Павло
  Ти, земле наша, рідная, святая! Ти, батьківщино люба золотая ! Це знову напад? З ворогом двобій? — Ми чуєм, нене! Ми йдемо на бій! Чого від тебе ворогу потрібно? За що свою він злість зганяє дрібно? Бо ти єдина, вільна на весь світ. В тобі свобода й сонце, ясен цвіт! (Павло Тичина).
 • Документ
  Воины Волхова
  (Ярославль : ОГИЗ Ярославское областное издательство, 1943) Курчавов, Иван Федорович; Курчавов, Іван Федорович
  У дні, коли закінчувалась робота над підготовкою книги, відбулася знаменна подія. Прорвано блокаду Ленінграда. Воїни Неви і Волхова зустрілися на полі бою, розпалені боєм, вкриті кіптявою і пороховим димом, зустрілися, щоб більше ніколи не роз'єднуватися. 18 січня 1943 року ... П'ятсот ночей прислухалися ленінградці до гуркоту гармат ...
 • Документ
  Морская слава. Стихи 1941–1944
  (Москва ; Ленинград : Военно-морское издательство НКВМФ СССР . 1-я типо-литогр. УВМИ НКВМФ., 1945) Браун, Николай Леопольдович; Браун, Микола Леопольдович
  С самого начала Отечественной войны творчество ленинградского поэта Н. Брауна тесно связано с жизнью и героической деятельностью Краснознаменного Балтийского флота. Н. Браун в тяжелое время блокады Ленинграда являлся постоянным сотрудником газеты «Красный Балтийский флот». Поэт принимал деятельное участие в борьбе с немецкими захватчиками своим орудием-словом. — И в дни блокады, по ночам, бывало, Когда я, шапки не снимая, спал, Когда к стене подушка примерзала, За словом слово песню я слагал, — пишет о себе поэт в стихотворении «Подруга-песня». Моряки Балтики на страницах своей флотской газеты из номера в номер видели зовущие на борьбу стихи и пески своего поэта, его частушки и эпиграммы, разящие врага, посягнувшего на нашу священную родину. В сборник «Морская слава» поэт включил лирические стихотворения, написанные в годы Отечественной войны и в основном посвященные морякам Балтики, нашему Военно-Морскому Флоту, советской отчизне.
 • Документ
  Ручай : поезії
  (Харків : Харківське книжково-журнально-газетне видавництво. Друкарня ім. Фрунзе., 1945) Черняков, Марк
  Коли б ти знала, як оце буває, Як люди мовчки крізь вогонь ідуть, Як, не сказавши слова, умирають І вірність перед смертю бережуть,— Коли б ти бачила його в той вечір, Як завжди тут — до пояса в багні, Пригнічені тяжким безсонням плечі І в погляді невичерпаний гнів,— Ти зрозуміла б все, що треба знати: Як тяжко нам було перемогти Й яка душа була в того солдата, Дружиною якого звалась ти! (Марк Черняков)
 • Документ
  Народные мстители
  (Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1942) Куперман, Иосиф Миронович (Осипов К.); Куперман, Йосип Миронович (Осіпов К.)
  ... Ніколи не забудуться імена тих, хто, не боячись озброєного до зубів ворога, вступив із ним у героїчну боротьбу за честь та незалежність своєї батьківщини, за власний добробут та за щасливе майбутнє своїх дітей. Люди ці завжди житимуть у вдячній пам'яті нашого народу...
 • Документ
  Италия в войне против гитлеровской Германии
  (Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1944) Эрколи, М.
  25 липня 1943 р. Муссоліні, засновник італійського фашизму та голова фашистського уряду, подав у відставку. Фашистський уряд пішов із політичної сцени Італії, проіснувавши понад 20 років. 3 вересня, після дуже короткого періоду боротьби народних мас за вихід Італії з хвилі та опору реакціонерів тиску мас, новий італійський уряд на чолі з маршалом Бадольо капітулював, прийнявши всі умови, пред'явлені головнокомандувачем армії союзників в Італії генералом Ейзенхауером від імені урядів Великої Британії. та Сполучених Штатів.
 • Документ
  Артиллерия – бог войны
  (Москва : ОГИЗ Государственное издательство политической литературы, 1944) Прочко, Игнат Степанович; Прочко, Гнат Степанович
  У книзі розповідається про історію розвитку артилерії до Першої світової війни. Роль артилерії під час першої та другої світових воєн.
 • Документ
  Промисловість України перед Вітчизняною війною (Нариси з економіки української промисловості)
  (Київ : Українське державне видавництво, 1945) Хромов, Павел Алексеевич; Хромов, Павло Олексійович
  За переписом 1938 р. на Україні налічувалось 10808 підприємств великої промисловості, які концентрували 1647,3 тис. робітників, основних фондів — на 13793 млн. крб. і гуртової продукції — на 17995 млн. крб. Найбільше число великих підприємств було в харчовій промисловості (2887), потім у металообробній (2588), далі йдуть електростанції (1159), підприємства будівельних матеріалів (718), деревообробні (639) і т. д.